wyłączna strefa ekonomiczna
 
Encyklopedia PWN
wyłączna strefa ekonomiczna,
obszar mor. sięgający 200 mil w głąb morza od linii podstawowej morza terytorialnego;
w obrębie w.s.e. państwa nadbrzeżne mają wyłączne prawo eksploatacji żywych zasobów oraz zarządzania nimi, a floty rybackie obcych państw mogą uprawiać połowy tylko za zgodą i na warunkach określonych przez państwa nadbrzeżne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia