rybołówstwo
 
Encyklopedia PWN
rybołówstwo,
gałąź gospodarki, działalność człowieka obejmująca pozyskiwanie ryb (połów ryb), a także innych organizmów (np. homarów, langust, krewetek, ostryg, roślin wodnych) — z mórz, jezior i rzek, do celów konsumpcyjnych i przetwórczych;
połów wielorybów jest odrębną gałęzią (wielorybnictwo). W pierwotnej formie, uprawiane co najmniej od ok. 10–12 tys. lat p.n.e., stanowi dotąd główne źródło utrzymania niektórych ludów (np. w Afryce i Azji, na wyspach Oceanii); w miarę rozwoju cywilizacji z rybołówstwa wyodrębniły się rybactwo śródlądowe i rybołówstwo morskie; współczesnie rybołówstwo zajmuje się głównie eksploatacją mórz; gwałtowny rozwój rybołówstwa nastąpił po II wojnie światowej; wraz z rozwojem techniki i przemysłu stoczniowego unowocześniono pełnomorskie statki rybackie, ich konstrukcję i wyposażenie (trawlery, statki-przetwórnie, statki-bazy). Światowe rybołówstwo morskie zmierza do racjonalnego zagospodarowania i użytkowania mórz i oceanów, podobnie jak rybactwo śródlądowe; zasady korzystania z bogactw morskich regulują umowy międzynarodowe. Kraje o najsilniej rozwiniętym rybołówstwie morskim: Chiny, Japonia, Rosja, Peru, Chile, USA; największą flotą rybołówczą dysponują: Rosja, USA, Japonia, Hiszpania, Korea Południowa; w Polsce rybołówstwo dalekomorskie rozwinęło się dopiero po II wojnie światowej; polskie statki rybackie łowią głównie na międzynarodowych wodach Morza Ochockiego oraz łowiskach południowo-zachodniego Oceanu Atlantyckiego. Prace badawcze na użytek rybołówstwa morskiego prowadzi Morski Instytut Rybacki w Gdyni.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Marsylia, port rybacki fot. L. Wawrynkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia