rybactwo śródlądowe
 
Encyklopedia PWN
rybactwo śródlądowe,
gałąź gospodarki obejmująca zagospodarowanie, eksploatację i ochronę naturalnych zasobów rybnych rzek i jezior oraz chów, hodowlę i pozyskiwanie ryb ze sztucznych zbiorników wodnych;
zabiegi gospodarcze rybactwa śródlądowego mają na celu: zwiększenie populacji wartościowych i pożądanych gatunków ryb przez zapewnienie im możliwie optymalnych warunków środowiska wodnego, ochronę ryb, regulowanie liczebności i składu gatunkowego ryb w zbiornikach wodnych (połowy regulujące i likwidowanie gatunków niepożądanych, tzw. chwastu rybnego), wprowadzanie nowych lub zanikających gatunków (aklimatyzacja, zarybianie), zapobieganie chorobom ryb i ich zwalczanie. W Polsce działalność naukowo-badawczą z zakresu rybactwa śródlądowego prowadzą odpowiednie katedry uczelni rolniczych i Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia