ochrona ryb
 
Encyklopedia PWN
ochrona ryb,
wielokierunkowe działania zmierzające do zachowania i odtwarzania, na właściwym poziomie, naturalnej liczebności populacji poszczególnych gat. ryb oraz umożliwiające ich racjonalne użytkowanie;
ochronę gatunkową ryb stanowią działania prawne prowadzące, przez wprowadzone zakazy odłowu, przetrzymywania i preparowania ryb oraz niszczenia ich siedlisk, do zachowania gat. na obszarze jego występowania; ochrona lokalnych populacji ryb służy zachowaniu genetycznej odrębności poszczególnych populacji ryb; ochronę gospodarczą ryb stanowią działania zabezpieczające ryby użytkowe przed nadmiernym odłowem gosp. i wędkarskim (również kłusowniczym) oraz przeciwdziałające skutkom niekorzystnych przekształceń środowiska; obejmuje: wprowadzanie wymiarów i okresów ochronnych, limitów połowowych, ochronę miejsc tarła i zimowania, renaturalizację oraz udrażnianie rzek dla migracji ryb, a także wspieranie (przez zarybianie) populacji gat. zagrożonych i cennych gospodarczo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia