ochrona lokalnych populacji ryb

Encyklopedia PWN

wielokierunkowe działania zmierzające do zachowania i odtwarzania, na właściwym poziomie, naturalnej liczebności populacji poszczególnych gat. ryb oraz umożliwiające ich racjonalne użytkowanie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia