ochronę gospodarczą ryb

Encyklopedia PWN

wielokierunkowe działania zmierzające do zachowania i odtwarzania, na właściwym poziomie, naturalnej liczebności populacji poszczególnych gat. ryb oraz umożliwiające ich racjonalne użytkowanie;
gałąź gospodarki obejmująca zagospodarowanie, eksploatację i ochronę naturalnych zasobów rybnych rzek i jezior oraz chów, hodowlę i pozyskiwanie ryb ze sztucznych zbiorników wodnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia