wielorybnictwo
 
Encyklopedia PWN
Ob. zaniechane przez większość państw, najintensywniej rozwijało się od XVII w. do 1. poł. XX w., doprowadzając do niemal całkowitego wytępienia większości gat. wielorybów; pierwotnie dostarczało gł. dużej ilości mięsa, tłuszczu i skór, stąd pierwsze ślady wielorybnictwa są znane już z czasów prehist.; w 1946 powstała Międzynar. Komisja Wielorybnicza mająca na celu regulację liczby poławianych waleni; 1986 na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych wszedł zakaz wszelkich komercyjnych połowów waleni; połów niektórych gat. zębowców odbywa się ciągle, na niewielką skalę, w rejonie W. Owczych i Japonii, a tubylcze plemiona zamieszkujące wybrzeża Ameryki Północnej uzyskują corocznie koncesję na połów kilku sztuk wielorybów do celów komsumpcyjnych, produkcji ubrań i wyrobów rękodzielniczych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia