„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
 
Encyklopedia PWN
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”,
czasopismo naukowe, kwartalnik wydawany przez UAM i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu;
wydawany 1921–39 i od 1958 (1921–24 i 1958–59 pod nazwą „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny”); najstarsze czasopismo prawnicze w Polsce; zamieszcza rozprawy naukowe z zakresu prawa, ekonomii i socjologii, przegląd piśmiennictwa oraz sprawozdania z konferencji, seminariów naukowych, przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia