ekologiczna

Encyklopedia PWN

charakterystyka określająca sposób występowania poszczególnych gatunków w określonych zbiorowiskach roślinnych, ekosystemach lub siedliskach;
trwałe (nieodwracalne w naturalny sposób) uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego, wpływające negatywnie, bezpośrednio lub pośrednio, na zdrowie, często życie ludzi.
dział ekologii populacyjnej zajmujący się zjawiskami demograficznymi w obrębie populacji roślin i zwierząt;
katastrofa ekologiczna nieantropogeniczna, katastrofa naturalna, klęska żywiołowa,
katastrofa ekologiczna wywołana przez czynniki niezależne od człowieka;
związek populacji ze środowiskiem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia