ekologiczna

Encyklopedia PWN

katastrofa ekologiczna będąca następstwem awarii, w wyniku której następiła emisja szkodliwych gazów i cieczy (katastrofa chemiczna) lub substancji radioaktywnych (katastrofa jądrowa), a także następstwem długotrwałej (nawet niezbyt dużej) emisji szkodliwych substancji, zanieczyszczania oceanów (awarie tankowców, wież wydobywczych) i in.
ekol. procesy utrzymujące jednostki ekologiczne (biocenozy, populacje) w równowadze, przeciwdziałające powstawaniu większych zmian ilościowych i jakościowych.
sukcesja ekologiczna, sukcesja biocenoz,
ekol. proces kolejnych zmian, jakim podlega biocenoza;
etyka ekologiczna, ekoetyka, etyka środowiskowa,
nurt etyki, której gł. ideą jest związek człowieka z otoczeniem, utrzymujący naturalną równowagę i harmonię;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia