ekologiczna

Encyklopedia PWN

ruch ekologiczny, ruch zielonych,
ruch społeczny, który działa na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, aby zapewnić odpowiednią jakość życia (zdrowe powietrze, żywność, czysta woda) i prawidłowy jego rozwój na Ziemi;
zgrupowania gatunków mające wewnętrzne mechanizmy regulacyjne;
ekol. strefa w obrębie danego środowiska o optymalnych dla danego organizmu warunkach życia lub optymalnej wartości określonego czynnika, np. temp., wilgotności.
aparat, którego obudowa jest wykonana z łatwo zniszczalnej lub nadającej się do przetworzenia masy plastycznej, a pozostałe podzespoły mogą być wykorzystane jako surowiec wtórny. Ważną cechą jest też małe zużycie energii elektrycznej.
występowanie na różnych obszarach gatunków spokrewnionych i bliskich ekologicznie, należących do podobnych form życiowych, pełniących takie same funkcje w ekosystemach (wikarianty).
ekologia
[gr. oíkos ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, lógos ‘słowo’, ‘umysł’, ‘rozprawa’, ‘wiedza’],
nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody na różnych poziomach organizacji, ekonomika przyrody;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia