ruch ekologiczny
 
Encyklopedia PWN
ruch ekologiczny, ruch zielonych,
ruch społeczny, który działa na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, aby zapewnić odpowiednią jakość życia (zdrowe powietrze, żywność, czysta woda) i prawidłowy jego rozwój na Ziemi;
jest zaliczany do nowych ruchów społecznych. Ruch ekologiczny pojawił się na pocz. lat 70., jego geneza jest związana z krytyką cywilizacji konsumpcyjnej, którą prezentowały kontestacyjne ruchy końca lat 60., oraz z badaniami nauk., dotyczącymi zagrożenia środowiska. Ruch ekologiczny postuluje odrzucenie „systemu przemysłowego” i stworzenie systemu alternatywnego, opartego na następujących zasadach: człowiek i społeczeństwo są częścią przyrody i muszą być z nią w harmonii; pojęcie wzrostu należy zastąpić pojęciem ekorozwoju, czyli takim modelem produkcji, który będzie opierał się na odtwarzalnych źródłach energii (rezygnacja z energetyki jądr.) i uwzględniał właściwości ekol. i społ.-kult. regionów w bliższej i dalszej perspektywie; istniejącą centralizację i struktury biurokratyczne należy zastąpić zdecentralizowaną, bezpośrednią demokracją; odrzucenie przemocy jako środka politycznego. W 1973 powstała w Wielkiej Brytanii pierwsza w świecie partia ekol.; następnie partie takie powstały w Austrii, Belgii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Szwecji, a pod koniec lat 80. w Polsce i in. krajach wschodniej Europy. Działalność partii, a także grup, klubów i stowarzyszeń ekol. (kampanie masowe, wystąpienia publicznego, akcje informacyjne, wydawnictwa itd.), ma na celu ukazywanie zagrożeń ekol. i walkę z nimi oraz wyrabianie poczucia osobistej odpowiedzialności jednostki za własne losy i rozwój cywilizacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia