Greenpeace
 
Encyklopedia PWN
Greenpeace
[grị:npi:s] Wymowa,
ekol. niezależna, apolityczna, międzynarodowa organizacja, zajmująca się ochroną środowiska realizowaną przez działania pokojowe (ang. greenpeace ‘zielony pokój’), założona 1971 w Vancouver (Kanada).
Powstanie Greenpeace’u poprzedził protest przeciw eksperymentom jądrowym (i ich skutkom), prowadzonym przez USA na wyspie Amchitka (zachodnie wybrzeże Alaski); główni członkowie-założyciele: J. Bohlen oraz I. Stowe z USA i P. Cote z Kolumbii Brytyjskiej (Kanada). Stałe biura Greenpeace’u są w 28 krajach; Biuro Międzynarodowe mieści się w Amsterdamie; organizacja liczy ok. 2,5 mln członków; utrzymuje się głównie z indywidualnych składek oraz m.in. z wydawnictw, nagrań. Stała stacja badawcza Greenpeace’u na Wyspie Rossa (Antarktyda) prowadzi badania nad wpływem człowieka na środowisko; kilka jednostek pływających bierze udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska. Podstawą działalności Greenpeace’u są bezpośrednie, pokojowe akcje informacyjne, poparte badaniami naukowymi i analizami; zasadą działania jest niezależność od rządów i interesów grup społecznych.
Kampanie Greenpeace’u dotyczą 7 podstawowych grup problemów: 1) atmosfera i energia (zaprzestanie emisji freonów, zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów i gazów, promowanie nieszkodliwych ekologicznie technologii); 2) broń jądrowa i elektrownie jądrowe (zaniechanie produkcji uranu oraz stosowania broni jądrowej, tropienie i przejmowanie odpadów radioaktywnych, przewidzianych do składania na dnie mórz i oceanów, promocja niekonwencjonalnych źródeł energii, zakaz rozprzestrzeniania odpadów radioaktywnych, testowanie stref nuklearnych); 3) ochrona mórz i oceanów (przeciwdziałanie zabijaniu delfinów, wielorybów, fok, żółwi i in. oraz składowaniu odpadów komunalnych i przemysłowych w oceanach, działania na rzecz utworzenia na Antarktydzie rezerwatu biosfery); 4) toksyny (przeciwdziałanie wykorzystywaniu przez kraje wysoko uprzemysłowione krajów słabiej rozwiniętych jako miejsc wywozu odpadów przemysłowych oraz przenoszenia przestarzałych, szkodliwych technologii); 5) lasy (dążenie do uchwalenia międzynarodowej ustawy zakazującej niszczenia lasów tropikalnych oraz działania na rzecz utworzenia w nich rezerwatów przyrody); 6) biotechnologie (wprowadzenie pełnej kontroli nad produkcją i handlem żywnością modyfikowaną genetycznie, wprowadzenie oznaczeń żywności modyfikowanej genetycznie i zakazu uwalniania do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie, ustalenie zakazu patentowania organizmów i ich kodu genetycznego); 7) olimpiady (kampanie na rzecz stosowania przyjaznych środowisku technologii w trakcie budowy i eksploatacji obiektów olimpijskich).
Greenpeace przeprowadziła wiele akcji, m.in. pod jej wpływem duże koncerny przemysłowe wprowadzają nowe technologie oparte na recyclingu surowców lub wykorzystujące łatwo rozkładalne materiały.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia