Greenpeace
 
Encyklopedia PWN
Greenpeace
[grị:npi:s] Wymowa,
ekol. niezależna, apolityczna, międzynarodowa organizacja, zajmująca się ochroną środowiska realizowaną przez działania pokojowe (ang. greenpeace ‘zielony pokój’), założona 1971 w Vancouver (Kanada).
Powstanie Greenpeace’u poprzedził protest przeciw eksperymentom jądrowym (i ich skutkom), prowadzonym przez USA na wyspie Amchitka (zachodnie wybrzeże Alaski); główni członkowie-założyciele: J. Bohlen oraz I. Stowe z USA i P. Cote z Kolumbii Brytyjskiej (Kanada). Stałe biura Greenpeace’u są w 28 krajach; Biuro Międzynarodowe mieści się w Amsterdamie; organizacja liczy ok. 2,5 mln członków; utrzymuje się głównie z indywidualnych składek oraz m.in. z wydawnictw, nagrań. Stała stacja badawcza Greenpeace’u na Wyspie Rossa (Antarktyda) prowadzi badania nad wpływem człowieka na środowisko; kilka jednostek pływających bierze udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska. Podstawą działalności Greenpeace’u są bezpośrednie, pokojowe akcje informacyjne, poparte badaniami naukowymi i analizami; zasadą działania jest niezależność od rządów i interesów grup społecznych.
Kampanie Greenpeace’u dotyczą 7 podstawowych grup problemów: 1) atmosfera i energia (zaprzestanie emisji freonów, zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów i gazów, promowanie nieszkodliwych ekologicznie technologii); 2) broń jądrowa i elektrownie jądrowe (zaniechanie produkcji uranu oraz stosowania broni jądrowej, tropienie i przejmowanie odpadów radioaktywnych, przewidzianych do składania na dnie mórz i oceanów, promocja niekonwencjonalnych źródeł energii, zakaz rozprzestrzeniania odpadów radioaktywnych, testowanie stref nuklearnych); 3) ochrona mórz i oceanów (przeciwdziałanie zabijaniu delfinów, wielorybów, fok, żółwi i in. oraz składowaniu odpadów komunalnych i przemysłowych w oceanach, działania na rzecz utworzenia na Antarktydzie rezerwatu biosfery); 4) toksyny (przeciwdziałanie wykorzystywaniu przez kraje wysoko uprzemysłowione krajów słabiej rozwiniętych jako miejsc wywozu odpadów przemysłowych oraz przenoszenia przestarzałych, szkodliwych technologii); 5) lasy (dążenie do uchwalenia międzynarodowej ustawy zakazującej niszczenia lasów tropikalnych oraz działania na rzecz utworzenia w nich rezerwatów przyrody); 6) biotechnologie (wprowadzenie pełnej kontroli nad produkcją i handlem żywnością modyfikowaną genetycznie, wprowadzenie oznaczeń żywności modyfikowanej genetycznie i zakazu uwalniania do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie, ustalenie zakazu patentowania organizmów i ich kodu genetycznego); 7) olimpiady (kampanie na rzecz stosowania przyjaznych środowisku technologii w trakcie budowy i eksploatacji obiektów olimpijskich).
Greenpeace przeprowadziła wiele akcji, m.in. pod jej wpływem duże koncerny przemysłowe wprowadzają nowe technologie oparte na recyclingu surowców lub wykorzystujące łatwo rozkładalne materiały.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia