katastrofa ekologiczna antropogeniczna
 
Encyklopedia PWN
katastrofa ekologiczna antropogeniczna,
katastrofa ekologiczna będąca następstwem awarii, w wyniku której następiła emisja szkodliwych gazów i cieczy (katastrofa chemiczna) lub substancji radioaktywnych (katastrofa jądrowa), a także następstwem długotrwałej (nawet niezbyt dużej) emisji szkodliwych substancji, zanieczyszczania oceanów (awarie tankowców, wież wydobywczych) i in.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Katastrofa zbiornikowca Blue Magpie, skutki fot. NOAA © NOAA/OR&R
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia