ekologiczna wierność
 
Encyklopedia PWN
ekologiczna wierność,
charakterystyka określająca sposób występowania poszczególnych gatunków w określonych zbiorowiskach roślinnych, ekosystemach lub siedliskach;
jest określana w skali 5-stopniowej w 3 następujących grupach: a) gatunki charakterystyczne: wyłączne (stopień 5.), wybiórcze (stopień 4.) przenoszące (stopień 3.); b) gatunki towarzyszące (stopień 2.); c) gatunki przypadkowe (stopień 1.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia