dynamiczna

Encyklopedia PWN

telekom. zjawisko fiz. polegające na przypadkowych, niemożliwych do przewidzenia zmianach (fluktuacjach) pewnych wielkości fiz. lub wielkości z nimi związanych.
kierunek badań ekonomicznych, zwany też szkołą sztokholmską, zapoczątkowany na przełomie XIX i XX w. przez szwedzkich ekonomistów;
fiz. punkt przyłożenia siły wypadkowej sił ciężkości (ciężar) działających na poszczególne elementy bryły sztywnej;
elementy składowe otoczenia naturalnego (przyr.), społ. i kulturowego jednostki, które oddziałują na jej rozwój w sposób zamierzony i niezamierzony;
Takens Floris, ur. 11 XII 1940, Zaandam,
matematyk hol.;
technika
[gr.],
dziedzina ludzkiej działalności, której celem jest oparte na wiedzy (na podstawach naukowych) produkowanie rzeczy i wywoływanie zjawisk niewystępujących w przyrodzie oraz przekształcanie wytworów przyrody;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia