dynamiczna

Encyklopedia PWN

tomografia komputerowa umożliwiająca uzyskiwanie obrazów dynamicznych przekroju narządu (uwzględniająca jego zmienność podczas czynności ruchowych).
dział meteorologii zajmujący się badaniem ruchów powietrza oraz związanych z nimi przemian energii w atmosferze ziemskiej.
jeden z gł. nurtów psychologii XX w., wywodzący się z psychoanalizy;
izolator dynamiczny, tłumik dynamiczny,
element (lub zespół elementów) przeciwdziałający przenoszeniu obciążeń dynamicznych między układami ciał o dużej bezwładności;
mat. początkowo — układy równań różniczkowych opisujących ruch zgodnie z dynamiką newtonowską.
fizjol. pojęcie wprowadzone przez I. Pawłowa określające stan funkcjonalny układu nerwowego, w którym różne odruchy warunkowe wytworzone na różne bodźce występują nawet wtedy, gdy zostanie zmieniona pierwotna kolejność podawania tych bodźców;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia