dynamiczna

Encyklopedia PWN

med. zbieranie informacji o czynnościach narządów ciała w postaci obrazów uzyskanych różnymi metodami (np. rentgenowskimi, ultrasonograficznymi) i ich graficzna rejestracja.
ciśnienie dynamiczne, ciśnienie kinetyczne,
ciśnienie związane z przepływem płynu;
dział chemii, nauka o budowie przestrzennej cząsteczek związków chemicznych i przestrzennym przebiegu reakcji chem.;
czujnik, sensor:
drgania elementów sprężystych maszyn, zespołów maszyn. i maszyn jako całości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia