dynamiczna

Encyklopedia PWN

autom. obiekt podlegający sterowaniu stanowiący układ dynamiczny, w którym można za pomocą oddziaływań sterujących wymusić określone procesy.
oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
fiz. wzór określający siłę oporu P działającą na ciało kuliste, poruszające się w płynie powolnym ruchem jednostajnym (przepływ laminarny, przepływ płynu);
liczba podobieństwa dynamicznego charakteryzująca ustalony przepływ płynu na ogół okresowo zmienny;
subkultura
[łac.],
podkultura,
zespół symbolicznych i aksjologicznych odniesień określających odrębność danej grupy względem innych grup społecznych.
supercząsteczka, supermolekuła,
termin wprowadzony w połowie lat 30. XX w., służący do opisu zespołu 2 lub większej liczby cząsteczek chem., które są związane za pomocą oddziaływań międzycząsteczkowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia