dynamiczna

Encyklopedia PWN

symulator
[łac.],
urządzenie do odtwarzania warunków rzeczywistych w celu szkolenia i treningu pilotów, astronautów, kierowców samochodów, czołgistów, strzelców, operatorów radarowych i in.;
urządzenie do treningu astronautów, imitujące warunki lotu kosmicznego;
synergetyka
[gr.],
dziedzina badań z pogranicza fizyki, chemii, biologii i nauk techn. zajmująca się właściwościami układów dynamicznych, w których lokalnie występuje zjawisko wzrostu miary wewn. organizacji (malenia entropii).
kierunek pedag. rozwijający się na przeł. XIX i XX w. w ramach reformatorskiego ruchu nowego wychowania
Szosland Janusz, ur. 16 I 1925, Łódź, zm. 1 I 2015,
włókiennik;
termin rozpowszechniony na początku lat 90. odnoszący się do realizacji wykorzystujących możliwości techniki cyfrowej, pozwalających na ingerencje widza w podlegającą zmianom wielowarstwową strukturę dzieła.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia