sztuka interaktywna
 
Encyklopedia PWN
sztuka interaktywna,
termin rozpowszechniony na początku lat 90. odnoszący się do realizacji wykorzystujących możliwości techniki cyfrowej, pozwalających na ingerencje widza w podlegającą zmianom wielowarstwową strukturę dzieła.
Sztuka interaktywna jest wynikiem i w pewnym stopniu wypadkową zastosowania przez artystów oprogramowania i systemów informatycznych. Do zadań artysty należy stworzenie dynamicznego "środowiska", podlegającego eksploracji przez widza. Stwarzanie struktur otwartych, podatnych na przekształcenia zmusza do zredefiniowania dotychczasowych pojęć twórczości i odbioru. Artysta staje się rodzajem pomostu między technologiem a widzem, otwierając pola dla jego własnej aktywności. Wymowa dzieła ujawnia się w miarę zaangażowania odbiorcy. W instalacjach interaktywnych nowe zastosowanie znajduje poddana obróbce cyfrowej technika filmowa, projektowanie graficzne i fotografia. Twórcą specjalizującym się w interaktywnych systemach komputerowych do tworzenia obrazów i dźwięków w czasie realnym jest C. Dodge. Czołowi przedstawiciele: Stelarc, J. Lanier, K. Feingold. Instalacje interaktywne, z wykorzystaniem sieci Internet tworzy w Polsce CUKT (Centralny urząd Kultury Technicznej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia