dyfuzyjne

Encyklopedia PWN

nadnapięcie, nadpotencjał, η,
wartość różnicy potencjału elektrody (półogniwa) E, przez którą płynie określony prąd, i jej potencjału E0 w stanie równowagi (w warunkach bezprądowych): η = EE0;
dział hutnictwa zajmujący się technologią wytapiania stali z surówki i złomu stalowego (oraz innych materiałów);
dyfuzyjne nasycanie wanadem strefy powierzchniowej elementów metal. (gł. ze stali) w celu zmiany składu chem. i struktury ich powierzchni i uzyskania odpowiednich własności użytkowych.
proces trwałego łączenia materiałów topliwych, gł. stopów metali i tworzyw sztucznych, przez podgrzanie brzegów łączonych części do stanu ciastowatego i dociśnięcie wzajemne łączonych przedmiotów w miejscu z.
nieuporządkowane ruchy cząstek ciała stałego zawieszonych w cieczy lub gazie, wynikające ze zderzeń tych cząstek z molekułami (cząsteczkami) otaczającego ośrodka.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia