dyfuzyjne

Encyklopedia PWN

elektroda stosowana w pomiarach woltamperometrycznych, wykonana z metalu (platyny) lub materiałów węglowych, w kształcie pręcika lub dysku, wirująca w trakcie pomiarów;
urządzenie łączące elektrolity w naczyniu elektrolitycznym, którego gł. zadaniem jest zmniejszenie potencjału dyfuzyjnego między tymi elektrolitami i zapobieżenie ich mieszaniu się;
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
Grzybowski Stanisław, ur. 11 I 1865, Lublin, zm. 13 IV 1943, Dobrzelin (woj. łódzkie),
technolog cukrownictwa;
anat. drobne tętniczki i żyły oraz naczynia włosowate narządów, w których zachodzi wymiana dyfuzyjna substancji między krwią i płynem otaczającym komórki.
mikroskop elektronowy transmisyjny, ang. Transmission Electron Microscope (TEM),
przyrząd do badania (obrazowania) struktury ciał, gł. ciał stałych, w którym wykorzystuje się strumień elektronów o dużej energii skupiany przez soczewki elektromagnetyczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia