dyfuzyjne

Encyklopedia PWN

fot. dyfuzyjny proces fot., metoda natychmiastowej fotografii barwnej (barwny pozytyw po 60 s od wykonania zdjęcia);
wielkość określająca udział składnika w potencjale termodynamicznym fazy;
charakterystyczna dla każdej elektrody (półogniwa) różnica potencjałów Galvaniego (potencjał elektryczny fazy) między fazami tworzącymi tę elektrodę (np. elektrolitem i metalem), powstająca jako konsekwencja uformowania się elektrycznej warstwy podwójnej.
bot. przestrzenie między komórkami wykształcone w formie kanalików i komór różnej wielkości;
technol. zmniejszanie rozmiarów brył materiałów stałych w celu uzyskania odpowiedniej granulacji lub rozwinięcia powierzchni materiału (co umożliwia szybszy przebieg procesów cieplnych, dyfuzyjnych, chem.);
rtęć, Hg, hydrargyrum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 80;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia