potencjał elektryczny fazy
 
Encyklopedia PWN
potencjał elektryczny fazy,
wielkość charakteryzująca pole elektryczne fazy, określana pracą niezbędną do przeniesienia jednostkowego, punktowego ładunku;
np. potencjał zewnętrzny jest równy pracy przeniesienia jednostkowego ładunku dodatniego z nieskończenie oddalonego punktu leżącego w próżni do punktu leżącego w próżni w odległości 10–6 m od powierzchni danej fazy; różnica potencjałów zewnętrznych 2 faz jest zwana napięciem Volty.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia