dyfuzyjne

Encyklopedia PWN

wymywanie (rodzaj ekstrakcji) ciekłych lub stałych składników z materiałów stałych za pomocą wody (jako rozpuszczalnika);
metalizowanie, metalizacja,
wytwarzanie na powierzchni przedmiotów (gł. metalowych) cienkich, dobrze związanych z podłożem powłok metalowych zabezpieczających materiał podłoża przed korozją, powłok dekoracyjnych, polepszających odporność na ścieranie, ekranujących, zabezpieczających wybrane powierzchnie w procesach obróbki cieplno-chem. i in.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia