pierścienie dyfuzyjne
 
Encyklopedia PWN
pierścienie dyfuzyjne, pierścienie Lieseganga,
barwne, współśrodkowe wstęgi występujące gł. w substancjach mineralnych stanowiących zestalone żele;
powstają podczas zestalania się żeli, w wyniku rytmicznego wytrącania się substancji chem. wskutek reagujących ze sobą jonów, dyfundujących przez osad; znane z niektórych utworów geol., np. agatów; p.L. odkrył 1896 chemik niem. R.E. Liesegang.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia