dyfuzyjne

Encyklopedia PWN

fiz. pojawienie się gradientu temperatury w układzie w wyniku dyfuzyjnego mieszania się różnych gazów o identycznej temperaturze;
obszar na granicy 2 faz, odznaczający się statystycznie nierównomiernym rozmieszczeniem elektronów lub jonów, takim, że warstwa o ładunku dodatnim przylega do warstwy o ładunku ujemnym, powodując powstawanie różnicy potencjałów.
fotografia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gráphō ‘piszę’],
otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fot. pozytywowy na podłożu nieprzezroczystym.
fotomagnetoelektryczne zjawisko, efekt Kikoina–Noskowa,
powstanie różnicy potencjałów między brzegami płytki półprzewodnikowej, umieszczonej w polu magnet. prostopadle do linii sił tego pola, wówczas gdy na jedną z powierzchni płytki pada promieniowanie elektromagnetyczne silnie pochłaniane przez dany półprzewodnik;
fiz. pomiarowe pomieszczenie zamknięte zapewniające warunki zbliżone do tych, w jakich występuje pole akustyczne dyfuzyjne (rozproszone);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia