komora Wilsona
 
Encyklopedia PWN
tor cząstki jest widoczny jako pasmo kropel mgły, powstałych na jonach wzdłuż drogi cząstki, w wypełniającym komorę gazie przesyconym parą cieczy; w zależności od sposobu wytwarzania stanu przesycenia, komory Wilsona dzielą się na rozprężeniowe i dyfuzyjne; ślad cząstki fotografuje się przez przezroczyste ściany komory; komora Wilsona umieszczona w polu magnet. umożliwia wyznaczenie zarówno energii, jak i pędu cząstki; skonstruowana 1911 przez Ch.Th.R. Wilsona, obecnie nie jest stosowana w praktyce ze względu na duży czas martwy (ok. 1 s, komora pęcherzykowa), nieelektroniczny sposób rejestracji danych bez możliwości sterowania umożliwiającego wybór a priori interesującej cząstki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia