złom
 
Encyklopedia PWN
złom,
odpady produkcyjne i zużyte przedmioty metalowe, nadające się jedynie do przerobu w piecach metalurgicznych lub przeróbki chem.;
w z. niedopuszczalne są m.in. wyroby zawierające materiały wybuchowe, naczynia zamknięte, mogące zawierać resztki substancji chem., trujących, żrących, butle po gazach i cieczach; np. z. żelazny, stalowy, z. metali nieżelaznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia