chemiczne

Encyklopedia PWN

powinowactwo chemiczne, powinowactwo reakcji chemicznej,
wielkość termodynamiczna określająca zdolność układu substancji do przereagowania w określonym kierunku w danych warunkach;
zanieczyszczenie terenu, wody i powietrza substancjami chem. stanowiącymi groźbę zatruć ludzi i zwierząt;
parametr widmowy stosowany w spektroskopii cząsteczkowej (molekularnej), gł. w spektroskopii jądrowego rezonansu magnet. (NMR) i spektroskopii fotoelektronowej;
umowne międzynarodowe oznaczenia pierwiastków chemicznych w formie jedno- lub dwuliterowych skrótów ich przyjętych nazw łacińskich (dla dawniej odkrytych pierwiastków) lub angielskich;
włókna otrzymywane z org. polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz substancji nieorg.;
termin rozumiany bądź jako określony związek lub pierwiastek chemiczny, bądź jako cząstka chem. (atom, cząsteczka, jon, rodnik, ugrupowanie atomów).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia