skażenie chemiczne
 
Encyklopedia PWN
skażenie chemiczne,
zanieczyszczenie terenu, wody i powietrza substancjami chem. stanowiącymi groźbę zatruć ludzi i zwierząt;
może wystąpić wskutek stosowania bojowych środków trujących lub w wyniku procesów przem. (zwłaszcza awarii urządzeń; katastrofa ekologiczna); wielkość i trwałość skażenia chemicznego zależy od ilości i rodzaju użytego środka trującego bądź przedostających się do środowiska szkodliwych zanieczyszczeń przem. (ich właściwości fiz. i chem.) oraz warunków atmosferycznych (temperatury i wilgotności powietrza i gleby, prędkości wiatru), także od rodzaju skażonej powierzchni (nasiąkliwa czy nienasiąkliwa); rozróżnia się skażenie chemiczne pierwotne, powstałe w chwili awarii lub wybuchu amunicji chem. oraz utworzone przez substancje unoszone przez wiatr i osiadające w terenie, i skażenie chemiczne wtórne, spowodowane parowaniem osiadłych środków chem.; usuwanie skutków skażenia chemicznego prowadzi się metodami fiz., chem. i mechanicznymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia