odkażanie
 
Encyklopedia PWN
odkażanie,
usuwanie skażenia spowodowanego działaniem środków trujących lub zmniejszanie go do wielkości nie zagrażającej zdrowiu ludzi;
obejmuje metody fiz. — zmywanie rozpuszczalnikami skażonych powierzchni, chem. — działanie substancjami chem., zw. odkażalnikami (np. chloraminy, wapno chlorowane, amoniak), które w reakcji ze środkami trującymi dają substancje mało- lub nietoksyczne, oraz mech. — usuwanie skażonych warstw itp., zależnie od rodzaju obiektu: gruntu, wody, sprzętu wojsk., ubrań; zwykle prowadzone wraz z niszczeniem drobnoustrojów chorobotwórczych (dezynfekcja, zw. również odkażaniem) i dezaktywacją terenu (dekontaminacja).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia