chemiczne

Encyklopedia PWN

gałąź przemysłu przetwórczego, w której zasadnicze procesy produkcyjne są procesami chemicznymi; stanowi rozwinięcie techniczno-użytkowego nurtu chemii, uprawianego od pradziejów w ramach rozmaitych rzemiosł.
chemiczna obróbka włókna, chemiczna technologia włókna, wykończalnictwo wyrobów włókienniczych,
procesy, gł. fizykochemiczne (np. pranie, barwienie, spilśnianie, dekatyzowanie), chem. (np. bielenie), ale również mech. (np. strzyżenie, drapanie, ścieranie), którym poddaje się surowe (niewykończone) włókna i wyroby włókiennicze: przędze, tkaniny, dzianiny i przędziny, z różnych rodzajów włókien naturalnych i chemicznych.
zbiór atomów, których jądra mają taką samą liczbę protonów, czyli atomów o takiej samej liczbie atomowej (oznaczanej symbolem Z).
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
placówka nauk.-badawcza powstała 1922 we Lwowie z przekształcenia Inst. Badań Nauk. i Techn. „Metan” (zał. 1916 przez I. Mościckiego), 1926 przeniesiona do Warszawy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia