substratami

Encyklopedia PWN

substrat
[łac. substratus ‘podściółka’],
językozn. historycznie ukształtowane, pierwotne podłoże etniczno-językowe na pewnym obszarze, zamieszkanym później przez ludność mówiącą innym językiem (superstrat);
substrat
[łac.],
filoz. tworzywo, podłoże wszelkich rzeczy i zjawisk.
substrat
[łac.],
chem. substancja ulegająca reakcji chemicznej.
enzymy
[gr. en zýmē ‘w zaczynie’],
biokatalizatory, dawniej fermenty,
białkowe katalizatory reakcji chemicznych w układach biologicznych.
stała kinetyczna określająca powinowactwo enzymu do substratu reakcji enzymatycznej.
chemia supramolekularna, chemia „ponad cząsteczką”,
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się syntezą złożonych układów molekularnych powstających w wyniku tworzenia się niekowalencyjnych połączeń międzycząsteczkowych (tzw. supercząsteczek) oraz badaniem ich struktury i właściwości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia