substratami

Encyklopedia PWN

reakcja chem., której reagentami (substratami, produktami pośrednimi lub końcowymi) są jony;
reakcja chem. przebiegająca jako zespół następujących po sobie i wielokrotnie powtarzanych przemian, przy czym produkt przemiany poprzedniej jest substratem jednej lub kilku przemian następnych (łańcuch reakcji);
reakcja chem. złożona z elementarnych procesów przebiegających jednocześnie w przeciwnych kierunkach: A + B ⇄ C + D, w której produkty reakcji przebiegającej z lewa na prawo są substratami reakcji biegnącej w kierunku przeciwnym, i odwrotnie.
reakcja chemiczna, której substratami, półproduktami lub produktami są rodniki.
reakcje współbieżne, reakcje równoległe,
zespół reakcji chemicznych (dwie lub większa liczba) przebiegających jednocześnie, mających wspólny substrat (substraty) i prowadzących do różnych produktów.
receptor molekularny, gospodarz, ligand,
cząsteczka chem. o specyficznej budowie przestrzennej, mająca zdolność selektywnego wiązania cząsteczek (substratów) wybranych spośród mieszaniny różnych cząsteczek chem. poprzez oddziaływania międzycząsteczkowe;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia