receptor molekularny
 
Encyklopedia PWN
receptor molekularny, gospodarz, ligand,
cząsteczka chem. o specyficznej budowie przestrzennej, mająca zdolność selektywnego wiązania cząsteczek (substratów) wybranych spośród mieszaniny różnych cząsteczek chem. poprzez oddziaływania międzycząsteczkowe;
r.m. są zdolne do selektywnego tworzenia związków inkluzyjnych lub połączeń addycyjnych (supercząsteczka) z innymi cząsteczkami, atomami lub jonami; odgrywają ważną rolę w procesach biol., np. w wiązaniu substratu przez białka, reakcjach enzymatycznych, asocjacji antygen–antyciało, rozpoznaniu komórkowym; r.m. są też związki syntet. (np. związki makrocykliczne, kryptandy); związki te są przedmiotem badań chemii supramolekularnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia