związki makrocykliczne
 
Encyklopedia PWN
związki makrocykliczne,
związki org. o budowie cyklicznej, których cząsteczki zawierają od 12 atomów (pierścień makrocykliczny);
mogą być zbud. z powtarzających się jednostek lub z różnych elementów; zalicza się do nich m.in.: związki koronowe, kryptandy, cyklodekstryny; ze względu na cykliczną budowę, dużą liczbę atomów tworzących pierścień oraz występowanie heteroatomów (np. atomów tlenu, azotu, siarki) i podstawników bocznych, z.m. mają zdolność tworzenia kompleksów (ligand, 2); z.m. typu eterów koronowych tworzą kompleksy z kationami litowców i berylowców i są wykorzystywane m.in. w elektrodach jonoselektywnych do oznaczania tych jonów; z.m. zawierające jako heteroatomy atomy azotu kompleksują metale przejściowe; tworzą również związki inkluzyjne z jonami org. i cząsteczkami obojętnymi; z.m. mogą być syntet. (np. związki koronowe), półsyntet. (cyklodekstryny) lub być pochodzenia naturalnego (niektóre antybiotyki, np. walinomycyna).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia