substratami

Encyklopedia PWN

zapis reakcji chemicznej w postaci równania, którego lewą stronę stanowią chemiczne wzory cząsteczek (i/lub symbole atomów) substancji wyjściowych (substratów), a prawą — substancji końcowych (produktów) reakcji;
akrylonitryl, cyjanek winylu, nitryl kwasu akrylowego, CH2=CH–CN,
związek org.; bezbarwna ciecz o nieprzyjemnym zapachu;
aktywacja
[łac. activus ‘czynny’],
chem. przeprowadzanie substancji chemicznej w stan aktywny, tj. taki, w którym jest ona zdolna do ulegania reakcji chemicznej;
język semicki z grupy etiopskiej;
amonu chlorek, salmiak, NH4Cl,
związek nieorg.; bezbarwna substancja krystaliczna; dobrze rozpuszcza się w wodzie; ogrzewany sublimuje w temperaturze 335°C, przy czym częściowo rozkłada się na amoniak i chlorowodór;
antybiotyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia