aktywacja
 
Encyklopedia PWN
aktywacja
[łac. activus ‘czynny’],
chem. przeprowadzanie substancji chemicznej w stan aktywny, tj. taki, w którym jest ona zdolna do ulegania reakcji chemicznej;
polega na dostarczeniu energii substratom reakcji (ogrzewanie, napromienianie) lub zastosowaniu katalizatora.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia