reakcja odwracalna
 
Encyklopedia PWN
reakcja odwracalna,
reakcja chem. złożona z elementarnych procesów przebiegających jednocześnie w przeciwnych kierunkach: A + B ⇄ C + D, w której produkty reakcji przebiegającej z lewa na prawo są substratami reakcji biegnącej w kierunku przeciwnym, i odwrotnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia