reakcja jonowa
 
Encyklopedia PWN
reakcja jonowa,
reakcja chem., której reagentami (substratami, produktami pośrednimi lub końcowymi) są jony;
r.j. zachodzą przeważnie w roztworach; równowaga reakcji jonowej jest przesunięta w kierunku tworzenia się związku najsłabiej zdysocjowanego lub związku opuszczającego środowisko reakcji (np. słabo rozpuszczalnego, lotnego); reakcjami jonowymi są np. reakcje: strącania osadów, zobojętniania, wypierania słabych kwasów z ich soli przez mocne kwasy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia