substratami

Encyklopedia PWN

chem. układ jąder i elektronów powstający wskutek zderzenia cząsteczek substratów, stanowiący stan przejściowy, przez który przebiega reakcja chemiczna na drodze od substratów do produktów;
zmiana stężenia reagentów (substratów lub produktów) w jednostce czasu;
koenzym dehydrogenaz zależnych od NAD+;
karboksylazy
[łac.-gr.],
potoczna nazwa enzymów przyłączających do substratu org. cząsteczkę dwutlenku węgla (CO2) lub węglanu;
oksydazy
[gr.],
dehydrogenazy tlenowe,
potoczna nazwa enzymów z klasy oksydoreduktaz o rozmaitej budowie (flawoproteiny, hemoproteiny i miedzioproteiny);
w ujęciu kinetycznym — stan, do którego dąży układ w miarę przebiegu reakcji odwracalnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia