szybkość reakcji chemicznej
 
Encyklopedia PWN
szybkość reakcji chemicznej,
zmiana stężenia reagentów (substratów lub produktów) w jednostce czasu;
opisywana równaniem v = k[A]a + [B]b, gdzie k — stała szybkości reakcji chemicznej, [A], [B] — stężenia molowe substratów, a i b — współczynniki stechiometryczne równania reakcji między substratami A i B (aA + bB = cC + dD).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia