chemiczne

Encyklopedia PWN

dział termodynamiki chemicznej zajmujący się właściwościami układów, które osiągnęły stan równowagi chemicznej;
dawkomierz, w którym detektorem promieniowania jest substancja chemiczna zmieniająca swe właściwości optyczne, wskutek zachodzących reakcji chemicznej, proporcjonalnie do wielkości dawki promieniowania.
inżynieria chemiczna i procesowa, dawniej inżynieria chemiczna,
nauka techn., która korzystając z metod i wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii, a także ekonomii, zajmuje się procesami, w których ulegają zmianie skład i/lub właściwości materii, w wyniku przemian natury chem., biochem. lub fizykochemicznej.
przemiana jednych substancji zw. substratami w inne substancje zw. produktami reakcji chemicznych, → reakcja chemiczna.
miara liczności materii odpowiadająca względnej ilość substancji (związku, pierwiastka) biorącej udział w danej reakcji chem.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia