równoważnik chemiczny
 
Encyklopedia PWN
równoważnik chemiczny,
miara liczności materii odpowiadająca względnej ilość substancji (związku, pierwiastka) biorącej udział w danej reakcji chem.;
jego liczbowa wartość zależy od typu związku i rodzaju reakcji, np. w reakcjach protolitycznych (kwas–zasada) odpowiada ilości substancji, która zastępuje 1 mol jonów wodorowych lub łączy się z nim. Gramorównoważnik — równoważnik chemiczny wyrażony w gramach. W obliczeniach chem. równoważnik chemiczny został zastąpiony współczynnikiem równoważności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia