stosunków równoważnikowych prawo
 
Encyklopedia PWN
stosunków równoważnikowych prawo, prawo stosunków równoważnych,
jedno z praw stechiometrycznych głoszące, że pierwiastki chem. łączą się ze sobą lub zastępują w związkach chemicznych w ilościach wagowych proporcjonalnych do ich równoważników chemicznych;
zależność ta jest ściśle związana z prawem stosunków stałych (Prousta prawo); p.s.r. stosuje się również do związków chemicznych; podane 1792 przez J.B. Richtera w odniesieniu do reakcji zobojętniania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia