równoważności współczynnik
 
Encyklopedia PWN
równoważności współczynnik,
chem. współczynnik określający stosunek liczności (równoważnych ilości) substancji biorących udział w określonej reakcji chem., obliczany dla każdego reagenta z równania chemicznego;
charakteryzuje ilościowy udział danego składnika reakcji chem. (atomu, cząsteczki, jonu) w określonej reakcji chem.; obliczany zależnie od typu reakcji chem., np.:
w reakcjach strącania ,
w reakcjach zobojętniania lub ,
w reakcjach redoks ,
gdzie nA, nB, ne oznaczają odpowiednio liczności materii składnika A, składnika B, protonów, jonów wodorotlenkowych, elektronów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia