chemiczne

Encyklopedia PWN

dział chemii fiz. zajmujący się opisem zmian stężeń reagentów w czasie, spowodowanych przebiegiem reakcji chemicznych;
konwencja o zakazie broni chemicznej, konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów,
wielostronna umowa międzynar. o całkowitym zakazie stosowania, produkcji, składowania broni chem. i handlu nią, wyłożona do podpisu 13 I 1993 w Paryżu i podpisana przez 127 państw, weszła w życie 29 IV 1997;
substancja stosowana w praktyce laboratoryjnej — w syntezie lub w analizie chem. w celu spowodowania przebiegu określonej reakcji chemicznej;
Organizacja do spraw Zakazu Broni Chemicznej, ang. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW),
organizacja międzynarodowa;
wielkość określająca udział składnika w potencjale termodynamicznym fazy;
w ujęciu kinetycznym — stan, do którego dąży układ w miarę przebiegu reakcji odwracalnej;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia