chemiczne

Encyklopedia PWN

substancje stosowane w walce zbrojnej do rażenia ludzi, zwierząt i roślin, niszczenia obiektów obronnych i sprzętu, maskowania ważnych obiektów i działań wojennych;
polerowanie przez rozpuszczanie wierzchołków mikronierówności (wgłębienia prawie nie ulegają zmianie) przez zanurzanie w odpowiednich kąpielach (roztworach kwasów).
czasopismo nauk., dwumiesięcznik, wyd. od 1947 przez Kom. Studenckich Kół Chem. w Polsce, od 1950 organ Pol. Tow. Chem.;
grupa włókien chem., które mogą być użytkowane w atmosferze powietrza w temperaturze 300°C i wyższych;
grupa włókien chem., które palą się lub żarzą w płomieniu, ale gasną od razu po jego usunięciu;
grupa włókien chem. o dużej wytrzymałości na zerwanie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia